nationaal-onderduikmuseum-in-aalten

Nationaal Onderduikmuseum in Aalten

Het Nationaal Onderduikmuseum verhaalt over het leven van een gemeenschap in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog.

Het Nationaal Onderduikmuseum geeft een beeld van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten is destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren.

Tot en met 26 mei 2019 is in het museum de tentoonstelling ‘De vrouw als spil van het verzet’ te zien. De tentoonstelling is geopend door Gerdi Verbeet, oud voorzitter van de Tweede Kamer en momenteel voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

In deze tentoonstelling staat de rol van vrouwen tijdens het verzet in de Tweede Wereldoorlog centraal. Vrouwen speelden een essentiële rol als ‘managers’ van het verzet. Ze opereerden doorgaans in de schaduw van hun mannen en vaders en vooral na de oorlog bleef hun werk veelal onbekend. In ‘De vrouw als spil van het verzet’, staan de indringende verhalen centraal van de vrouwen die erbij waren. Via niet eerder ontsloten bronnenmateriaal in de vorm van interviews, brieven, dagboeken, voorwerpen en foto’s komen deze vrouwen uit de schaduw van de geschiedenis, die zich lange tijd alleen op de rol van de mannelijke verzetsstrijders heeft gericht.

Adres:
Markt 12-16, 7121 CS Aalten

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag
10.00-17.00 uur
zondag
13.00-17.00 uur