geschiedenis-van-bb-koning-te-rijk-op-t-loo

Geschiedenis van B&B Koning te Rijk op ’t Loo

In 2017 hebben wij, Jan Eggink en Karin Brinkman, boerderij De Könnink gekocht van mevrouw C. Strumphler-van der Loo die het in 1967 heeft gekocht van Familie Griesen. De geschiedenis van familie Griesen, oorspronkelijk dus afkomstig van De Könnink op ’t Loo, beslaat meerdere eeuwen. De streekhistoricus H.W. Heuvel (1864 – 1926) vertelt dat er volgens overlevering op Goed Grijzen (nu Bisperking, de boerderij met melkvee ten oosten van ons), een nieuwe boerderij zou worden bijgebouwd voor één van de zonen. Het lot zou uitmaken wie op de nieuwe plaats zou komen. Er werd ‘könnink eschottene’ (koning geschoten) wat met de kermis ook gebeurde (en in deze streek nog steeds gebeurt). Wie de vogel trof, kwam op de nieuwe plaats die zo de naam De Könnink kreeg. Deze naam staat ook vermeld op een oude kaart van omstreeks 1850. Een kopie hiervan zit in de infomap in de kamer.