• april 2, 2020
lijstjes

Lijstjes

Sowieso ben ik wel een mens van lijstjes. Vooral to-do-lijstjes (waarbij je dingen die je al lang gedaan hebt alsnóg toevoegt zodat je ze af kunt strepen), boodschappenlijstjes, lijstjes met reserveringen etc. Het type lijstje wordt in tijden van Corona wat anders; nu eens géén reserveringen maar een hele waslijst met annuleringen, wat-heb-ik-nog-in-de-vriezer lijstje, weekmenu’s en – waar ik al een poosje voor wilde gaan zitten en nu de tijd voor heb – een vogellijstje. We wonen niet voor niets aan het Trekvogelpad! Welke vogels hebben we in onze tuin gezien of gehoord en welke vogels  zitten er bij ons in de omgeving. Uiteraard hebben we veel SBV’tjes (Saaie Bruine Vogeltjes) maar er zitten toch ook een paar leuke bij. Kijk zelf maar!
En oh ja, die oehoe, is écht waar! Die zat vorig jaar nota bene een kleine week in een boom bij de buurman. Er is een uilenexpert bij geweest die bevestigde dat het een jonge oehoe was maar verder is er geen ruchtbaarheid aan gegeven om het beest zoveel mogelijk met rust te laten. De lijst is verre van compleet maar toch een leuk begin. Op de foto overigens een groene specht.

O = Omgeving
T = Tuin

Naam Locatie
Aalscholver O
Blauwe reiger O
Bonte vliegenvanger T
Boomklever T
Boomkruiper T
Buizerd O
Dodaars O
Ekster T
Fazant T
Fitis T
Flamingo O
Fuut O
Gekraagde Roodstaart T
Gele kwikstaart T
Goud vink T
Groene specht T
Grote bonte specht T
Grutto O
Havik O
Heggemus T
Holenduif T
Hop O
Houtduif T
Huis zwaluw O
IJsvogel O
Kauw T
Kerkuil T
Kieviet O
Klapekster T
Koekoek T
Koolmees T
Kraai T
Kuifeend O
Lijster T
Meerkoet O
Merel T
Oehoe O
Oever zwaluwen O
Ooievaar O
Patrijs O
Pimpelmees T
Putter O
Ringmus T
Roodborst T
Scholekster O
Sperwer O
Spreeuw T
Staartmees T
Steenuil T
Tjiftjaf T
Torenvalk O
Vink T
Vlaamse Gaai T
Waterhoen O
Wespendief T
Wielewaal T
Wilde eend O
Winterkoning O
Witte kwikstaart T
Wulp O
Zaagbek O
Zilver reiger O
Zwarte specht O
Zwartkop T